plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Wirtualny Księgarz – Literacka

Literacka Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. „Wirtualny Księgarz”. Wartość realizowanego przez spółkę projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty.

10.01.2019 r. doszło do podpisania umowy inwestycyjnej między Literacką, a Funduszem Simpact Fund Sp. z o.o.

Dzięki inwestycji Funduszu mamy możliwość rozwijania autorskiego, inteligentnego systemu rekomendacyjnego dla rynku książki. Tworzone oprogramowanie AI, oparte na technikach uczenia głębokiego i przetwarzania języka naturalnego, czyta i analizuje treści książek w języku polskim i angielskim oraz automatycznie dobiera tytuły do preferencji i zainteresowań użytkownika. Istotą innowacji zaplanowanego rozwiązania jest automatyzacja oraz opieranie rekomendacji na miękkich cechach fabuły. Zaplanowano również stworzenie bota doradczego, który będzie komunikował się z użytkownikiem poprzez interfejs konwersacyjny, co uatrakcyjni i ułatwi korzystanie z systemu.

Rozwiązanie, nad którym pracuje zespół Literackiej, ma na celu wsparcie procesu decyzyjnego zakupu książek. W dalszej perspektywie rozwiązanie to ma również zachęcać do zakupu lub wypożyczenia książki osoby, które rzadko po nie sięgają, gdyż brak czasu i ogromna liczba tytułów na rynku zniechęca ich do wysiłku, jakim jest znalezienie odpowiedniej dla siebie pozycji. Zasadność tworzenia tak zaawansowanego systemu potwierdzają utrzymujące się trendy rynku e-commerce, które podkreślają znaczenie kierowania usługi w stronę indywidualnego odbiorcy, personalizacji przekazu i skutecznego pozyskiwania informacji o upodobaniach klientów. Badania rynku przeprowadzone wśród księgarń internetowych wykazały, że ponad 80% z nich jest zainteresowana wykorzystaniem systemu rekomendacyjnego dedykowanego dla branży księgarskiej w swojej działalności sprzedażowej.

Literacka Sp. z o.o. została przedmiotem inwestycji Funduszu Simpact Fund Sp. z o.o., realizującego projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Related Posts

Leave a Reply