plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Category

o Projektach

Wirtualny Księgarz – Literacka

Literacka Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. „Wirtualny Księgarz”. Wartość realizowanego przez spółkę projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi...

O projekcie: Automatyczny Recenzent – inteligentny system rekomendacji książek

Literacka Sp. z o.o. jest realizatorem projektu badawczo rozwojowego współfinansowanego w ramach środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W fazie przygotowań do projektu zgromadzona została...