plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Category

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe: Wykonawca usługi

W związku z realizacją umowy partnerstwa w projekcie „Sztuczna inteligencja w służbie książki” współfinansowanego z funduszy norweskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego EOG...

Zapytanie ofertowe: Usługi doradcze

W związku z realizacją umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: POIR.03.03.00. Wsparcie promocji...

Zapytanie ofertowe: Wynajem serwera obliczeniowego

Zapytanie ofertowe: Wynajem serwera obliczeniowego > pobierz szczegóły: Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe: Kolokacja

Zapytanie ofertowe: Kolokacja serwera > pobierz szczegóły: Zapytanie ofertowe nr 2