Zapytanie ofertowe: Wykonawca usługi

W związku z realizacją umowy partnerstwa w projekcie „Sztuczna inteligencja w służbie książki” współfinansowanego z funduszy norweskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, firma LITERACKA SP. Z O.O., ogłasza, że poszukuje wykonawcy poniższej usługi: Przedmiot zamówienia:a. usługa doradcza polegająca na eksperckiej analizie zasobów katalogu bibliotecznego i danych Więcej…

Zapytanie ofertowe: Usługi doradcze

W związku z realizacją umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: POIR.03.03.00. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: POIR.03.03.01. Polskie Mosty Technologiczne Numer umowy: UG-PMT/0112/1N/2018-USA firma LITERACKA SP. Z O.O., ogłasza, że poszukuje wykonawcy poniższej usługi: 1. Przedmiot Więcej…