plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Zapytanie ofertowe: Wykonawca usługi

W związku z realizacją umowy partnerstwa w projekcie „Sztuczna inteligencja w służbie książki” współfinansowanego z funduszy norweskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, firma LITERACKA SP. Z O.O., ogłasza, że poszukuje wykonawcy poniższej usługi:

  1. Przedmiot zamówienia:
    a. usługa doradcza polegająca na eksperckiej analizie zasobów katalogu bibliotecznego i danych o użytkownikach w celu wypracowania założeń do sposobu wdrożenia licencji na system rekomendujący nowości dla bibliotekarzy i system rekomendacji książek dla czytelników.
    Celem głównym projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce. Firma Literacka jako partner projektu przygotuje m.in. system rekomendacji nowości wydawniczych dla bibliotekarzy Bibliotek Raczyńskich. System pozwoli na szybszą analizę nowości książkowych i będzie połączony z systemem zakupowym. W ten sposób nowe książki do Biblioteki będą trafiały szybciej.

Rezultatem wykonanej usługi powinien być dokument w formie raportu zawierający wnioski z przeprowadzonej analizy i wytyczne do wdrożenia systemu rekomendacyjnego.

Informacje na temat specyfikacji systemu rekomendacyjnego i systemu bibliotecznego dostępne pod linkiem TU.

Pobierz szczegóły: zapytanie ofertowe nr 1

Related Posts

Leave a Reply