plLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Literacka w Digital Creative Cluster

Z radością informujemy, że Literacka Technologie od czerwca 2022 r. jest członkiem Digital Creative Cluster – organizacji, którą tworzą podmioty biznesowe związane z technologiami cyfrowymi, instytucje edukacyjne i pozarządowe, których celem jest współpraca w działaniach podnoszących świadomość wagi kompetencji cyfrowych, kształcenie odpowiednich postaw społecznych. Promowanie kompetencji i kreowanie pozytywnych postaw społecznych wobec świata cyfrowego jest elementem krytycznym dla cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa, a zarazem będzie miało duży wpływ na transformację cyfrową branży kreatywnej i jej dalszy rozwój.

Podmioty związane z Digital Creative Cluster szczególną uwagę skupiają na kształceniu i podnoszeniu kompetencji cyfrowych w ważnych obszarach życia: wiedzy, pracy i rozrywki poprzez stworzenie Ekosystemu Cyfrowej Kreatywności.

Z uwagi na powyższe celem Digital Creative Cluster jest:
1. Rozwój innowacyjnych projektów w ramach Ekosystemu Cyfrowej Kreatywności dla zrzeszonych w klastrze podmiotów i ich partnerów. Już obecnie członkowie klastra realizują projekty z obszaru transformacji cyfrowej, nakierowane na zmiany w sektorze przemysłu kreatywnego i wdrażają je do praktyki biznesowej.
2. Zbudowanie społeczności (konsumentów, obywateli, responsumentów, firm, instytucji) związanej ze światem cyfrowym i cyfrową kreatywnością jako obecnie najbardziej efektywny sposób podnoszenia wiedzy, promowania kompetencji i kreowania pozytywnych postaw społecznych.
We wrześniu 2022 roku Digital Creative Cluster złożył wniosek o nadanie mu statusu Kluczowego Klastra w Polsce w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Naszą wspólną ideą jest wzajemna wymiana doświadczeń, wiedzy i kompetencji do realizacji tych celów, z korzyścią dla naszych klientów i obecnych oraz przyszłych członków klastra.

Related Posts

Leave a Reply