plLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Prezentacja na ICAISC 2022

Podczas międzynarodowej konferencji ICAISC 2022 która odbyła się w dniach 19-23 czerwca 2022 zaprezentowana została w ramach panelu Various Problems of Artificial Intelligence publikacja z badań przeprowadzonych przez Literacką Sp. z o.o. pod tytułem Assessing the Sentiment of Book Characteristics Using Machine Learning NLP Models. Autorami prac są doktor Krzysztof Sopyła oraz doktor Paweł Drozda.

Głównym celem publikacji było zaprezentowanie metod pozwalających na ocenę natężenia cech miękkich dla poszczególnych książek na podstawie ich treści. Pozwalało to na przygotowanie rekomendacji dla użytkowników, którzy szukają książek o określonym natężeniu cech, bez konieczności wcześniejszej recenzji.

Related Posts

Leave a Reply