plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Zapytanie ofertowe: Usługi doradcze

W związku z realizacją umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: POIR.03.03.00. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: POIR.03.03.01. Polskie Mosty Technologiczne
Numer umowy: UG-PMT/0112/1N/2018-USA firma LITERACKA SP. Z O.O., ogłasza, że poszukuje wykonawcy poniższej usługi:

1. Przedmiot zamówienia:
a. doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą – w szczególności na rynek USA
b. dostosowanie regulaminów serwisu do prawa USA
c. przygotowanie projektów umów i ochrony znaku towarowego – rynek USA
d. opisy techniczne dostosowane na rynek USA

> pobierz szczegóły: zapytanie ofertowe nr 1

Related Posts

Leave a Reply