plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Wsparcie Simpact Fund

Inwestujemy w projekty zmieniające świat na lepsze – taka dewiza przyświeca pierwszemu w Polsce funduszowi inwestycyjnemu typu venture capital opartemu na idei Impact Investing, funduszowi, który od stycznia 2019 wspiera zespół Literackiej w realizacji projektu badawczo-rozwojowego, w wyniku którego powstaje autorski, inteligentny system rekomendacyjny dedykowany księgarniom internetowym oraz bibliotekom.

Kluczowe kryterium

Kluczowym kryterium zaangażowania Simpact Fund w dany projekt jest jego potencjał wywierania pozytywnego wpływu na rozwój społeczeństwa i ochronę środowiska naturalnego.

Inteligentny system rekomendacji

Fundusz w 2018 roku zwrócił uwagę na tworzony przez Literacką autorski, inteligentny system rekomendacyjny dedykowany księgarniom internetowym i bibliotekom. Istotą innowacji rozwiązania jest automatyczna analiza treści książek i tworzenie rekomendacji na podstawie miękkich cech fabuły oraz preferencji użytkownika.

W wyniku tego zainteresowania oraz wielu rozmów i analiz 10 stycznia 2019 roku podpisana została umowa między Simpact Fund Sp. z o.o. a Literacka Sp. z o.o.

Related Posts

Leave a Reply