plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

O projekcie: Automatyczny Recenzent – inteligentny system rekomendacji książek

Literacka Sp. z o.o. jest realizatorem projektu badawczo rozwojowego współfinansowanego w ramach środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W fazie przygotowań do projektu zgromadzona została baza kilkunastu tysięcy tytułów i informacji o fabule książek z kategorii beletrystyka i literatura faktu, wydanych w Polsce w latach 2011-2018. Pracujemy nad tym, aby nasz „robot” sczytywał treść książek w wersji elektronicznej i analizując dane zgromadzone od ekspertów z dziedziny literaturoznawstwa – przypisywał cechy fabuły każdej z książek podobnie jak człowiek – recenzent.

Wspomniany projekt pod nazwą: „Automatyczny Recenzent–inteligentny system rekomendacji książek” ma na celu stworzenie oprogramowania AI-inteligentnego systemu rekomendacji książek, opartego na technikach uczenia głębokiego i przetwarzania języka naturalnego. Rozwiązanie oparte na sieciach neuronowych dotyczy automatycznej analizy treści książek w języku polskim oraz angielskim, odnajdywania podobnych cech fabuły i narracji w celu stworzenia systemu rekomendacyjnego. Ułatwi to czytelnikom podjęcie decyzji przy wyborze lektury spośród tysięcy tytułów ukazujących się rokrocznie na rynku.

Badania rozpoczęte 1 lipca br. pozwolą na stworzenie systemu rekomendacji książek w oparciu o automatyczną analizę treści przez sztuczną inteligencję. Opracowane algorytmy umożliwią nowatorskie podejście do budowania relacji prawdopodobieństwa dla konstruowania spersonalizowanej oferty książkowej. System wspierać będzie proces decyzyjny przy zakupie i wypożyczeniu książki uwzględniając właściwości fabuły i odnajdując w cechach fabuły podobieństw decydujących o tym, że dana książka podoba się czytelnikowi, a inna nie.

Projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą „Automatyczny Recenzent – inteligentny system rekomendacji książek” współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania „Projekty B+R przedsiębiorstw” (nr umowy POIR.01.01.01-00-1118/17-00).

Related Posts

Leave a Reply