plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

W tym roku Literacka została partnerem w projekcie „Sztuczna inteligencja w służbie książki” współfinansowanym z funduszy norweskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Liderem projektu jest Biblioteka Raczyńskich, partnerzy to Literacka Sp. z o.o., Miasto Poznań, NORLA (Norwegian Literature Abroad), Instytut Książki (termin realizacji: 1.10.2020 – 30.09.2022).

Projekt polega na budowaniu kompetencji u zarządzających i pracowników bibliotek publicznych, w zakresie innowacyjnych metod wyboru i zakupu nowości do bibliotek, katalogowaniu i udostępnianiu zasobów bibliotecznych, innowacyjnych metod rekomendowania czytelnikom literatury na podstawie ich oczekiwań oraz treści wypożyczanych i kupowanych książek, wykorzystaniu sieci książkomatów w dzielnicach o niskiej dostępności bibliotek.

W ramach projektu Literacka odpowiada za zbudowanie systemu rekomendacji nowości wydawniczych dla bibliotekarzy. System pozwoli na szybszą analizę nowości książkowych i będzie połączony z systemem zakupowym. W ten sposób nowe książki do Biblioteki będą trafiały tak szybko, jak do księgarń. W ok. 40 bibliotekach województwa wielkopolskiego zostanie wdrożony system rekomendacji, który „podpowie” czytelnikowi jakie książki może wypożyczyć, na podstawie analizy dotychczasowych danych. Ponadto w ramach systemu zakupu nowości wydawniczych zostanie zoptymalizowany proces powiadamiania o terminach zwrotu książek, usprawnienia w zakresie płatności za przetrzymanie książek, proces wypożyczeń z kartą PEKA, wdrożone narzędzia analityczne pozwalające „lepiej zrozumieć” czytelnika. Ponadto w projekcie przeprowadzony zostanie pilotażowy program wykorzystania książkomatów czyli wypożyczenia na życzenie czytelnika (sms/mail) oraz zwroty książek przy wykorzystaniu specjalnych urządzeń (zamów-odbierz-zwróć). System budowany jest w taki sposób, by mógł być oferowany przez nas jako gotowy produkt dla innych bibliotek w Polsce.Related Posts

Leave a Reply