plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Rynek-ksiazki.pl

Nasze zaproszenie na prezentacje dotychczasowych wyników projektu badawczo-rozwojowego oraz uroczyste ogłoszenie tytułu pierwszej polskiej książki, która została zanalizowana i oceniona pod kątem natęzenia cech miękkich fabuły ukazało się w aktualnościach portalu branżowego rynke-ksiazki.pl

Link TU

Related Posts

Leave a Reply