plLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Szanowni Państwo,

Biblioteka Raczyńskich realizuje projekt „Sztuczna inteligencja w służbie książki” w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, który jest finansowany funduszy EOG i funduszy norweskich (2014-2021). Nasza firma jest partnerem w tym projekcie.

Poniżej wskazujemy link do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł i mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą „Organizacja Festiwalu Ludzie Książki wraz z komponentem Ludzie Książki w Drodze: LINK

Related Posts

Leave a Reply