plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Gazeta Olsztyńska | 2.11.2020

W dniu 2 listopada 2020 r. w Gazecie Olsztyńskiej ukazał się artykuł dotyczący tegorocznej edycji Literackiej Nagrody Warmii i Mazur WAWRZYN 2019.

W artykule możemy przeczytać miedzy innymi o tym, że w tym roku, po raz pierwszy, jurorów wybierających najlepsze książki związane z Warmią i Mazurami, wydane w 2019 roku, wsparła sztuczna inteligencja. Każda z pięciu nominowanych do „Wawrzynu” książek została poddana analizie przez algorytmy uczenia maszynowego.

Zdobywcą WAWRZYNU 2019 został Bogdan Pniewski za książkę „Nóż w plecy, czyli wspomnienia muzykantów”. W analizie tekstu jaką przeprowadził zespół Literackiej przedstawiono główne słowa kluczowe jakie pojawiły się w książce, są to: człowiek, czas, grać, śpiewać, dom, dziewczyna, muzyka. Przeanalizowano także proporcje partii dialogowych (22,21%) do opisowych (77,79%) oraz ilość zdań (8043), słów (64036), znaków (462775)    użytych w publikacji.

Nagrodę Czytelników otrzymał Pan Andrzej Zubkowicz za „W uchu pamięci”. Analiza przez algorytm uczenia maszynowego wskazała słowa kluczowe takie jak: świat, czas, życie, ulica, kawa, myśli, dzień, chwila, noc. W rozpoznaniu części mowy dominowały rzeczowniki (3019), czasowniki (553), przymiotniki (506) oraz przysłówki (201). Wydźwięk emocjonalny, w tym cechy fabuły, w największym stopniu zostały określone jako: realistyczne, romantyczne, optymistyczne oraz wzruszające.

Słowo „się” w ilości 1028, najczęściej z nominowanych książek wystąpiło w „Początek, koniec, hot dogi” Kacpra Kotulaka.

Najwięcej przecinków, 6310 użył autor książki pt. „Nóż w plecy” Bogdan Pniewski.

W książce pt. „Gigusie” Jakuba Michalczenia, najczęściej używanymi słowami były „być” (280) oraz mieć (254).

Słowo „kobieta” pojawiło się aż 100 razy w książce pt. „Nóż w plecy”.

Nagrody dla laureatów w  postaci certyfikatów, zostały wręczone przez Małgorzatę Sieniewicz Prezeskę firmy Literacka członkinię kapituły Literackiej Nagrody Warmii i Mazur WAWRZYN podczas uroczystej, choć zdalnej, gali w Bibliotece Wojewódzkiej w Olsztynie 29 października 2020 r.

Related Posts

Leave a Reply