plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Asystent Wydawniczy ze wsparciem NCBR

Projekt „Asystent Wydawniczy”, który jest naturalną kontynuacją i poszerzeniem do tej pory prowadzonych przez Literacką Sp. z o.o. prac badawczych, otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (Lista projektów składanych samodzielnie przez MŚP, konsorcja MŚP z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie MŚP – III RUNDA). Dzięki dotacji powstanie oprogramowanie do analizy treści, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji w celu zautomatyzowania procesu wydawniczego i predykcji sukcesów rynkowych publikacji.

Na liście rankingowej Literacka Sp. z o.o. dumnie na miejscu 4, ale zgodnie z punktacją ex aequo wraz z dwiema innymi firmami z drugim najlepszym wynikiem! To dla naszego zespołu ogromna radość i wielki sukces!
Wszystkim, którzy mieli swój cenny wkład w prace nad badaniami i projektem serdecznie dziękujemy!

Link do listy renkingowej > https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/6_1_1_1_2019/Lista_rankingowa_6_1.1.1_2019_trzecia_runda_msp_czwarta_czesciowa.pdf

Related Posts

Leave a Reply