plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Biblioteka Analiz | 30.03.2020

O aktualnym stanie badań i tym, co w przyszłości. O możliwościach, jakie AI może dać przedstawicielom rynku książki – wydawcom, księgarzom, bibliotekarzom, czytelnikom oraz twórcom!

Dzięki uprzejmości Wydawcy dwutygodnika Biblioteka Analiz udostępniamy wywiad, który znajduje się w NR 6  | 519

Related Posts

Leave a Reply