plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Literacka z wystąpieniem na międzynarodowym forum ekspertów od sztucznej inteligencji

International Conference on Computational Collective Intelligence 2021 (13th ICCCI 2021) to międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona badaniom nad zbiorową inteligencją obliczeniową. Tegoroczna edycja odbyła się w trybie hybrydowym w dniach 29 września – 1 października 2021 r. na greckiej wyspie Rodos. Wśród prelegentów znalazł się reprezentujący Literacką Technologie dr Paweł Drozda, który wygłosił odczyt pt. Comprehensive Evaluation of Word Embeddings for Highly Inflectional Language. Autorami tekstu są także dr Krzysztof Sopyła i Juliusz Lewalski z zespołu Literackiej. Prelekcja dotyczyła problemu osadzania słów, czyli przekształcania tekstu w liczby, dla języków mocno fleksyjnych. Wystąpienie odbyło się w trybie online w czwartek, 30.09.2021, w godz. 17.00-18.30.

Osadzanie słów to przekształcanie tekstu w liczby, tak by był zrozumiały dla maszyny. Komputery uczą się języka inaczej niż ludzie – używają w tym celu właśnie technik osadzania słów. Osadzanie słów pozwala sztucznej inteligencji przetwarzać język naturalny i znajdować powiązania i podobieństwa pomiędzy określonymi wyrazami. 

Podczas wystąpienia dr Paweł Drozda zaprezentował eksperymenty, które miały na celu wybór najlepszego modelu osadzenia wyrazów dla języków o dużej fleksyjności. Autorzy artykułu w szczególności ocenili techniki osadzania słów dostępne dla języka polskiego. Uwzględniono statyczne embeddingi, takie jak Word2Vec, GloVe, fasttext i ich ustawienia treningowe. W szczegółach ocena objęła 121 różnych modeli osadzania dostarczonych przez IPI PAN, OPI, Kyubyong i Facebook. W wystąpieniu posłużono się przykładami z pracy zespołu badawczego Literackiej nad inteligentnym systemem BookScout.ai służącym wydawcom i autorom.

Related Posts

Leave a Reply