plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Konferencja “CLARIN-PL-Biz – technologie językowe dla nauki i biznesu II”

W dniach 24-25 czerwca 2021 r. uczestniczyliśmy w konferencji on-line “CLARIN-PL-Biz – technologie językowe dla nauki i biznesu II”. Wśród jej prelegentów znaleźli się zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy, którzy skorzystali z infrastruktury CLARIN-PL. Literacka Technologie jest członkiem konsorcjum „CLARIN – wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna”.

W czwartek miała miejsce część naukowa wydarzenia, a w piątek – część dotycząca komercyjnych zastosowań infrastruktury CLARIN.

Podczas pierwszego dnia zaprezentowano m.in.:

  • Korpus Czterech Wieszczów – projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnego zasobu zawierającego pełną twórczość wieszczów epoki romantyzmu,
  • nowe narzędzia do przetwarzania tekstów, m.in. Punctuator – narzędzie do wprowadzania interpunkcji oraz nowego klasyfikatora tematycznego tekstów,
  • parser zależnościowy COMBO – system wstępnego przetwarzania języka, który przeprowadza m.in. analizę morfologiczną, tagowanie, lematyzację,
  • aplikację Korpusomat, która umożliwia tworzenie korpusów językowych na podstawie własnych zasobów tekstowych użytkowników.

Drugiego dnia wśród podejmowanych zagadnień znalazły się, m.in.:

  • rozpoznawanie mowy i jego ocena,
  • anonimizator – narzędzie do automatycznej anonimizacji tekstów,
  • biznesowe zastosowania wordnetów i ontologii,
  • wydobywanie informacji z tekstów oraz klasyfikacja kwalifikacji,
  • Chronopress – eksploracja diachronicznych korpusów prasowych.

Więcej o projekcie CLARIN > KLIK

Related Posts

Leave a Reply