plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Literacka Technologie członkiem konsorcjum CLARIN

Literacka Technologie jest członkiem konsorcjum „CLARIN – wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna”. W marcu odbyła się konferencja prasowa i seminarium naukowe otwierające projekt CLARIN-PL-Biz.

CLARIN-PL-Biz to projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez konsorcjum składające się z 5 jednostek naukowych na czele w Politechniką Wrocławską oraz 22 partnerów biznesowych, w tym Literacką Technologie. Jego celem jest zbudowanie platformy do przetwarzania języka polskiego i eksploracji wielkich danych językowych. CLARIN-PL-Biz działa więc zarówno na rzecz nauki i naukowców, jak i gospodarki i przedsiębiorców, a jego celem jest wykorzystanie wypracowanej infrastruktury technologicznej w biznesie. Skuteczna analiza danych językowych jest przyszłością gospodarki opartej na wiedzy. To właśnie na analizie danych bazuje ogólnoświatowy trend rozwoju sztucznej inteligencji, która ma pracować dla dobra człowieka i rozwoju gospodarki.

Do tej pory wiele badań w tym zakresie wykonywało się dla uprzywilejowanego języka angielskiego, tymczasem to rozwój narzędzi dla języka polskiego wpływa w większej mierze na wzrost konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw. Dlatego celem CLARIN-PL jest upowszechnienie dostępu do technologii językowej i zasobów dla języka polskiego. Skorzysta na tym zarówno polska nauka, jak i gospodarka. Analogiczne projekty realizowane się w 22 innych krajach zrzeszonych w europejskim konsorcjum CLARIN ERIN.

CLARIN-PL dysponuje bazami danych opisujących język naturalny oraz jego użycie. Konsorcjum tworzy programy komputerowe do analizy tekstu i mowy na różnych poziomach opisu języka naturalnego oraz aplikacje badawcze wspierające badania w obszarach nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej o projekcie CZYTAJ TU >>

Related Posts

Leave a Reply