plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

W najnowszym numerze (03/2019) pisma kulturalnego VariArt ukazał się artykuł na temat rozwoju projektu oraz możliwości Automatycznego Recenzenta.

Zamieszczamy skan artykułu poniżej.

Related Posts

Leave a Reply