Zapytanie ofertowe: Usługi doradcze

W związku z realizacją umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: POIR.03.03.00. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: POIR.03.03.01. Polskie Mosty Technologiczne Numer umowy: UG-PMT/0112/1N/2018-USA firma LITERACKA SP. Z O.O., ogłasza, że poszukuje wykonawcy poniższej usługi: 1. Przedmiot Więcej…

Wsparcie Simpact Fund

Inwestujemy w projekty zmieniające świat na lepsze – taka dewiza przyświeca pierwszemu w Polsce funduszowi inwestycyjnemu typu venture capital opartemu na idei Impact Investing, funduszowi, który od stycznia 2019 wspiera zespół Literackiej w realizacji projektu badawczo-rozwojowego, w wyniku którego powstaje autorski, inteligentny system rekomendacyjny dedykowany księgarniom internetowym oraz bibliotekom. Kluczowe Więcej…