Jeśli powieść Ci się spodoba, co zrobisz, gdy się dowiesz, że nie napisał jej człowiek?

W 1967 roku Roland Barthes mówił, że „za narodziny czytelnika trzeba będzie zapłacić śmiercią autora”. Ale kiedy sztuczna inteligencja stawia pierwsze kroki w pisaniu fikcji, wydaje się, że technologia może pewnego dnia sprawić, że metafora Barthesa stanie się aż nazbyt realna. AI nieustannie i nieodwracalnie zbliża się do napisania spójnej Więcej…

NASZA SPECJALNOŚĆ? ANALIZA TREŚCI. JAK SOBIE Z TYM RADZIMY? WYŚMIENICIE!

Realizacja zlecenia w projekcie pod tytułem „Technologia kontekstowego rozumienia języka pisanego na potrzeby poprawy błędów oraz automatycznej oceny zrozumiałości tekstu” to jeden z ważniejszych obszarów naszego działania, dzięki realizacji którego wyciągnęliśmy wiele wniosków niezbędnych w naszych dalszych badaniach. W oparciu o analizę tekstów literackich i nieliterackich pod kątem kryteriów projektowych Więcej…