Konferencja “CLARIN-PL-Biz – technologie językowe dla nauki i biznesu II”

W dniach 24-25 czerwca 2021 r. uczestniczyliśmy w konferencji on-line “CLARIN-PL-Biz – technologie językowe dla nauki i biznesu II”. Wśród jej prelegentów znaleźli się zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy, którzy skorzystali z infrastruktury CLARIN-PL. Literacka Technologie jest członkiem konsorcjum „CLARIN – wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna”. W czwartek miała Więcej…

Sztuczna inteligencja coś stworzyła – kto ma do tego prawa autorskie?

Wypracowane przez Literacką oprogramowanie BookScout.ai stało się inspiracją dla artykułu Tomasza Palaka – radcy prawnego, prelegenta, blogera. We wpisie znajdziemy odpowiedź na pytanie o prawa autorskie do „utworów” napisanych przez AI. „Słowa „sztuczna inte­li­gen­cja” coraz czę­ściej prze­stają być odle­głym stra­sza­kiem z przy­szło­ści – prze­ni­kają do narzę­dzi, wspie­ra­ją­cych nas na co dzień. Jed­no­cze­śnie – Więcej…