plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Trylińskiego 16 (budynek B3)
+48 883 00 88 22

Tag

sztuczna inteligencja autor

Jak sztuczna inteligencja może pomóc Wydawcom?

Praktyki wydawnicze na świecie wskazują, że sam marketing nie prowadzi do sprzedaży milionów egzemplarzy wybranego tytułu. Kryje się za tym coś więcej. Utworzone przez Matthew...