plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Sztuczna inteligencja w służbie książki

Literacka jest partnerem w projekcie „Sztuczna inteligencja w służbie książki” współfinansowanym z funduszy norweskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Liderem projektu jest Biblioteka Raczyńskich, partnerzy to Literacka Sp. z o.o., Miasto Poznań, NORLA (Norwegian Literature Abroad), Instytut Książki.

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 – 30.09.2022.
Wysokość dofinansowania: 1 694 184,26 zł.

Projekt polega na budowaniu kompetencji u zarządzających i pracowników bibliotek publicznych, w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod wyboru i zakupu nowości do bibliotek, katalogowaniu i udostępnianiu zasobów bibliotecznych, innowacyjnych metod rekomendowania czytelnikom literatury na podstawie ich oczekiwań oraz treści wypożyczanych i kupowanych książek, wykorzystaniu sieci książkomatów w dzielnicach o niskiej dostępności bibliotek.

Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich, o projekcie „Sztuczna inteligencja w służbie książki”.

Celem głównym projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez podniesienie kompetencji pracowników bibliotek, przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi z dziedziny nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI) i wymiany dobrych praktyk wypracowanych wspólnie z partnerem z Norwegii.

Efektem projektu będzie księga dobrych praktyk, a jej wdrożenie w działalności Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu posłuży za swego rodzaju case study dla bibliotek w całym kraju. Efektem projektu będzie rozwój biblioteki jako instytucji budującej aktywne relacje pomiędzy czytelnikiem, twórcą i krytykiem literackim, rozwój przedsiębiorczości w wyniku realizacji projektu w partnerstwie ze start-upem z branży kreatywnej (Literacka Technologie) i kultury.

Aby zrealizować założone cele zaplanowano budowanie kompetencji u zarządzających i pracowników bibliotek publicznych, a także innych instytucji zaangażowanych w rozwój literatury w zakresie:

  • innowacyjnych metod wyboru i zakupu nowości do bibliotek, katalogowania i udostępniania zasobów bibliotecznych,
  • innowacyjnych metod rekomendowania czytelnikom literatury na podstawie ich oczekiwań oraz treści wypożyczanych i kupowanych książek,
  • wykorzystaniu sieci książkomatów w dzielnicach o niskiej dostępności bibliotek.

W ramach projektu Literacka odpowiada za wdrożenie systemu rekomendacji nowości wydawniczych dla bibliotekarzy. System pozwoli na szybszą analizę nowości książkowych i będzie połączony z systemem zakupowym. W ten sposób nowe książki do Biblioteki będą trafiały tak szybko, jak do księgarń. W ok. 40 bibliotekach województwa wielkopolskiego zostanie wdrożony system rekomendacji, który „podpowie” czytelnikowi jakie książki może wypożyczyć, na podstawie analizy dotychczasowych danych. Ponadto w ramach systemu zakupu nowości wydawniczych zostanie zoptymalizowany proces powiadamiania o terminach zwrotu książek, usprawnienia w zakresie płatności za przetrzymanie książek, proces wypożyczeń z kartą PEKA, wdrożone narzędzia analityczne pozwalające „lepiej zrozumieć” czytelnika. W projekcie przeprowadzony zostanie pilotażowy program wykorzystania książkomatów czyli wypożyczenia na życzenie czytelnika (sms/mail) oraz zwroty książek przy wykorzystaniu specjalnych urządzeń (zamów-odbierz- zwróć).