plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Category

projekty

Asystent Wydawniczy

Literacka Sp. z o.o. realizuje projekt „Asystent wydawniczy – oprogramowanie do analizy treści, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji w celu zautomatyzowania procesu wydawniczego i predykcji sukcesów rynkowych publikacji”. Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie na rynek nowego typu narzędzia dla branży księgarsko-wydawniczej, tj. kompleksowego systemu automatyzacji procesu wydawniczego z wykorzystaniem analizy treści książek przez algorytmy sztucznej inteligencji. […]

CLARIN

Literacka Technologie jest partnerem biznesowym projektu „CLARIN – wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna”. Liderem projektu jest Politechnika Wrocławska. CLARIN współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury). Budżet projektu: 136,1 mln zł. Wysokość dofinansowania: 105 mln zł. Wkład przedsiębiorców: 19,8 mln zł. CLARIN (Common Language Resources & Technology […]

Sztuczna inteligencja w służbie książki

Literacka jest partnerem w projekcie „Sztuczna inteligencja w służbie książki” współfinansowanym z funduszy norweskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Liderem projektu jest Biblioteka Raczyńskich, partnerzy to Literacka Sp. z o.o., Miasto Poznań, NORLA (Norwegian Literature Abroad), Instytut Książki. Termin realizacji projektu: 1.10.2020 – 30.09.2022. Wysokość dofinansowania: 1 694 184,26 zł. Projekt […]