plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Szukanie wydawców dla literatury zagranicznej – NORLA

KlientNORLA

Matchowanie książek do wydawców – analiza treści w j. angielskim – dopasowanie książek wydawanych w Norwegii pod kątem możliwości ich tłumaczenia i opublikowania w Polsce.