plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

System rekomendacyjny na stronie szukamksiazki.pl – Instytut Książki

KlientInstytut Książki

System rekomendacyjny dla bibliotek korzystających z systemu bibliotecznego MAK+ w formie pluginu rekomendacyjnego.