plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

System dla bibliotekarzy – Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

KlientBiblioteka Raczyńskich
  • System rekomendacji nowości wydawniczych dla bibliotekarzy, pozwalający na szybszą analizę nowości książkowych.
  • System rekomendujący książki czytelnikowi.
  • Zoptymalizowanie procesu powiadamiania o terminach zwrotu książek oraz usprawnienia w zakresie płatności za przetrzymanie książek.
  • Wdrożenie w ok. 40 bibliotekach województwa wielkopolskiego.