plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

System BookScout.ai – Wydawnictwo ANAGRAM

KlientWydawnictwo ANAGRAM

Wdrożenie inteligentnego systemu BookScout.ai, służącego do przyjmowania propozycji wydawniczych, a następnie poddawania ich kompleksowej analizie sztucznej inteligencji. BookScout.ai generuje raport zawierający najważniejsze informacje o rękopisie, z którego wydawca dowiaduje się, czy tekst pasuje do jego profilu oraz jaki ma potencjał sprzedażowy.