plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Juror AI – Literacka Nagroda Warmii i Mazur “Wawrzyn 2019”

KlitentWojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Autorskie oprogramowanie „Fiona” oceniło zgodność książek z regulaminem konkursu oraz przynależność do gatunku literackiego. Wyniki analizy tekstu t.j. cechy fabuły, słowa kluczowe, czas i miejsce akcji, bohaterowie, rodzaj narracji, oryginalność słownictwa – wsparły decyzję jurorów zasiadających w kapitule nagrody.