Wprowadzenie do architektury Transformer (część I)

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu odnoszącego się do prac badawczo-rozwojowych, którymi zajmuje się zespół data science Literackiej. Architektura Transformer, główny temat tego wpisu, była przełomem – na jej bazie powstały nowoczesne modele przetwarzania języka, takie jak BERT czy GPT-2. BERT-a dostrajaliśmy do zadania wyodrębnienia określonych grup wyrazów (tzw. NER) z Więcej…

Analiza NER czyli o czytaniu tekstu za pomocą sztucznej inteligencji

NER (z ang. Named Entity Recognition) czyli rozpoznawanie / wyodrębnianie nazwanych jednostek, to popularna technika wykorzystywana do identyfikowania i segmentowania nazwanych jednostek oraz klasyfikowania lub kategoryzowania ich w ramach różnych predefiniowanych klas tj. osoby, czas, obiekty, zawody, stany emocjonalne i wiele innych. Co dają NER-y wydawcom? W minutę dostarczają wiedzę Więcej…

Sztuczna inteligencja – prawa autorskie tego, co do niej wkładamy

Wypracowane przez Literacką oprogramowanie BookScout.ai stało się inspiracją dla kolejnego artykułu (pierwszy artykuł znajduje się pod tym linkiem > KLIK) Tomasza Palaka – radcy prawnego, prelegenta, blogera. We wpisie znajdziemy odpowiedź na pytanie o prawa autorskie tego, co poddajemy analizie sztucznej inteligencji. Jak może pamiętasz, jest tu na blogu wpis Więcej…

Zastosowanie architektury BERT do zadania ekstrakcji NER

Tym artykułem rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących metod badań i odnoszących się do prac badawczo-rozwojowych, którymi zajmuje się zespół data science Literackiej. Zazwyczaj widoczne są jedynie efekty tych działań, dlatego zależy na tym, by opowiedzieć również o tym, w jaki sposób do nich dochodzimy. Rozpisujemy procesy, wyjaśniamy pojęcia, prezentujemy kolejne kroki Więcej…

Sztuczna inteligencja coś stworzyła – kto ma do tego prawa autorskie?

Wypracowane przez Literacką oprogramowanie BookScout.ai stało się inspiracją dla artykułu Tomasza Palaka – radcy prawnego, prelegenta, blogera. We wpisie znajdziemy odpowiedź na pytanie o prawa autorskie do „utworów” napisanych przez AI. „Słowa „sztuczna inte­li­gen­cja” coraz czę­ściej prze­stają być odle­głym stra­sza­kiem z przy­szło­ści – prze­ni­kają do narzę­dzi, wspie­ra­ją­cych nas na co dzień. Jed­no­cze­śnie – Więcej…