plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Asystent Wydawniczy

Literacka Technologie jest liderem projektu „Asystent wydawniczy – oprogramowanie do analizy treści, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji w celu zautomatyzowania procesu wydawniczego i predykcji sukcesów rynkowych publikacji”.

Projekt „Asystent Wydawniczy” otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1.05.2020-30.06.2022.
Wysokość dofinansowania: 2 384 520,98 zł.

Asystent Wydawniczy wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy treści, stylu i przewidywania sukcesów rynkowych publikacji. Dzięki wytworzonemu w ramach projektu oprogramowaniu, wydawcy i autorzy będą mogli zautomatyzować sposób klasyfikowania tekstów literackich, ulepszania metadanych i przewidywania potencjału sprzedaży książki. Narzędzie rozwiąże główne wyzwanie, przed którym stoją wszyscy wydawcy: jak znaleźć odpowiedni produkt? Jak poprawić widoczność tytułów na rynku online? Literacka zapewnia pomoc we wstępnej selekcji, a także w ukierunkowanym marketingu, pomagając wydawcom pracować wydajniej, redukować koszty i lepiej planować budżet. Rezultat projektu jest skierowany także do autorów. Dzięki analizie swoich tekstów przed wydaniem otrzymają cenne informacje na temat optymalizacji swoich rękopisów.

Celem projektu są prace, które pozwolą na stworzenie oprogramowania do analizy treści książek przez algorytmy sztucznej inteligencji. Planowany system umożliwi generowanie profili książek, odnajdywanie książek podobnych, porównanie parametrów treści z danymi dotyczącymi bestsellerów, dopasowania do oferty księgarni czy wydawnictwa. Proponowane rozwiązanie opiera się na modelach języka wykorzystujących techniki uczenia głębokiego i przetwarzania języka naturalnego, zostanie zaprojektowane w oparciu o modele wykorzystujące sieci neuronowe. Oprogramowanie stanowić będzie innowację na skalę światową, gdyż dla języka polskiego takie badania nie były prowadzone oraz otworzy możliwości badania treści w innych językach.