plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Trylińskiego 16 (budynek B3)
+48 883 00 88 22

O projekcie: Plot On Spot

Plot on Spot* to nieoczywisty sposób na podróżowanie i odkrywanie filmów i książek związanych z danym miejscem.
Portal powstał z myślą o tych, którzy lubią podróżować i nie ma znaczenia, czy to dalekie wojaże, czy miejsca oddalone od domu 30 km. Liczy się jedno: przygoda i to podniecenie towarzyszące odkrywaniu czegoś nowego.
To jednocześnie portal dla tych, którzy zapadają się w ukochane fabuły – zaczytują w książkach, cytatami z filmów rzucają jak z rękawa, a seriale na Netflixie oglądają w dniu premiery!

To miejsce dla pasjonatów opowieści i podróży – pierwsza na świecie interaktywna literacko-filmowa mapa świata!

  • Literacka Sp. z o.o. otrzymała wsparcie Funduszy Unijnych i rozpoczęła realizację projektu „Wdrożenie modelu biznesowego oraz wprowadzenie innowacyjnej platformy PLOT ON SPOT na rynek krajowy i zagraniczny”. / maj 2016

LITERACKA SP. Z O.O., Projekt: „Wdrożenie modelu biznesowego oraz wprowadzenie innowacyjnej platformy PLOT ON SPOT na rynek krajowy i zagraniczny” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, wartość dofinansowania: 776 177,50 PLN


Uzupełnienie:

O projekcie: Polskie Mosty Technologiczne – USA
Literacka Sp. z o.o. opiera swój model biznesowy na synergii dwóch rynków: książki i turystyki. > więcej / czas realizacji: 12.12.0218-12.09.2019

O projekcie: Polskie Mosty Technologiczne – Chiny
Literacka Sp. z o.o. jest realizatorem projektu w ramach Polskich Mostów Technologicznych / Działania POIR.03.03.00. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie POIR.03.03.01 / na który otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. > więcej / czas realizacji: 28.12.2018-13.04.2020

* w wyniku postępu prac oraz rozwoju koncepcji portalu, Plot On Spot został przemianowany na Story Planet