Analiza NER czyli o czytaniu tekstu za pomocą sztucznej inteligencji

NER (z ang. Named Entity Recognition) czyli rozpoznawanie / wyodrębnianie nazwanych jednostek, to popularna technika wykorzystywana do identyfikowania i segmentowania nazwanych jednostek oraz klasyfikowania lub kategoryzowania ich w ramach różnych predefiniowanych klas tj. osoby, czas, obiekty, zawody, stany emocjonalne i wiele innych. Co dają NER-y wydawcom? W minutę dostarczają wiedzę Więcej…